Tác giả: Nguyễn Bá Hưng

Nguyễn Bá Hưng có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc về Y học tình dục, bệnh lây truyền qua đường tình dục, điều trị vô sinh nam.